Oxford, english host family and education system

Warwick castle

First part / První část: England 1 year ago – London dreams, Stonehenge and Shakespeare

eng
Fourth day afternoon was again dedicated to school, but morning was dedicated to history. No boring history lesson and tons of facts, but we visited Warwick Castle.
Except beautiful interiors, thing that take my breath away was beautiful wiev. If you are looking after something interesting in England, definetely visit Warwick Castle!

cz
Odpoledne čtvrtého dne anglického výletu bylo věnováno opět škole, ale dopoledne se neslo v duchu historie. V žádném případě žádné nudné hodiny dějepisu, ale navštívili jsme Warwick Castle.
Kromě nádherných interiérů se nám naskytla také dech beroucí vyhlídka na anglickou krajinu a typické anglické domečky a zahrady.

eng
And last day our trip we spended in Oxford. Little bit of shopping time and little bit of culture. Christ Church, Oxford University with included dining room from Harry Potter. Honestly in movie it looks huge! In reality it looks almost like our living room (oukej little bit exaggerate, but it is really much more smaller than I expected).

cz
Poslední den jsme strávili v Oxfordu. Měli jsme čas na nákupy, ale ještě předtím jsme dostali další dávku kultury. A tato obchůzka také zahrnovala návštěvu Christ Church, Oxford University, kde se mimochodem natáčel Harry Potter a kde se také nachází pověstná bradavická jídelna. Ve skutečnosti tak ohromná zase není, ve filmu vypadá obrovská! Když má člověk nezdravý sklon přehánět, tak by mohl říct, že to vypadá téměř jako nás obývák.

dining room from Harry Potter movie
dining room from Harry Potter movie

eng
Except fact that Oxford is shopping centre, and student city, it have it’s own beauty.
Little cozy coffe, of course full of students with books and notebooks. Nice streets out of the shopping zone and people rush.
That was kind of England in my dream, or picture how I pictured myself in England. Sure London is beautiful, and it’s nice to see Big Ben, Tower Bridge, but the is still so much people. But the feeling when I was walked past big Gallery building and continued along typical english houses was priceless (ordinary but buautiful for me).

cz
Kromě toho, že Oxford je známý jako centrum nákupů a studentské město, má svou vlastní krásu.
Malé, útulné kavárny plné studentů ponořenými do knih a notebooků. Malé uličky bez obchodů a mimo všechen ten ruch.
Když jsem procházela mezi anglickými domečky a jen se rozhlížela kolem, užívala si fakt, že nevím, kde jsem … to byl ten moment, který jsem si vždycky představovala, já v Anglii, sama bez toho, abych věděla, kde jsem s vírou, že někde mezi všemi těmi neznámými uličkami najdu sama sebe.

eng
And at the end, topic that could be interesting for lot of people who decide where to stay while traveling to the different country.
I have always been the type of person who like my own space. So if I would traveled by myself before this trip I would never choose to stay in host family (couchsurfing or something like this), but this trip made me change my mind.
Whole time we stayed at host family. Even if for me there is nothing better than empty hotel room after long day, this family was really great. Our english mum always stayed with us while we were having breakfast or dinner and she was talking with us. About us, about the day, what we did, or what we are going to do. And it was one of my biggest challenges when it cames to english language,

cz

A nakonec téma, které by mohlo zaujmout lidi, kteří se chytají vycestovat co cizí země a zvažují možnosti ubytování. 

Já osobně jsem vždycky byla typ člověka, který potřebuje svoje pohodlí, a hlavně svůj prostor. Takže, kdybych měla před tímto výletem někdy řešit rozhodování ohledně ubytování, hotel by byl jasná volba. Nikdy bych si nevybrala typ ubytování, jaký jsme měli během tohoto výletu a to rodinu, se kterou bych bydlela v jejich domě, Couchsurfing nebo něco podobného. Ale po téhle zkušenosti jsem trochu změnila názor. 

Celý týden, co jsme byli v Anglii jsme byli ubytováni u rodin. I když, jak už jsem říkala, není nic lepšího než prázdný hotelový pokoj po dlouhém dni, moje zkušenost s „host family“ byla skvělá. Naše anglická mamča s námi vždycky seděla u jídelního stolu, zatímco jsme snídali nebo večeřeli a bavila se s námi. O nás, odkud jsme, co máme rádi, co budeme ten den dělat, popřípadě co jsme podnikali. A upřímně myslím, že to pro nás byla celkem výzva, co se konverzace v angličtině týče. 

eng
And our school lessons? It was same priceless english lesson as our stay at host family. Our teacher was just talking with us, no grammar no long notes how to talk, just talking.
First day he asked us if we want to explain something about grammar. When we looked him like he is crazy, he explain to us that children at school at britain aren’t taught grammar. Which sounded so weird to us, because all we were taught grammar and theorems.

cz

A naše hodiny ve škole? Byla to stejně neocenitelná lekce jako pobyt v naší „host family“. Náš učitel s námi několik hodin denně konverzoval, žádné zápisky do sešitů, žádné poučky, jak mluvit, ale opravdu jsme mluvili.
Když se nás první den zeptal, jestli máme zájem vysvětlit nějakou gramatiku koukali jsme na něj jako na blázna. Proč se nás na něco takového ptá? Vždyť od toho tam jsme, aby nás něco naučil. Divně jsme se na něj přestali dívat, až když nám vysvětlil, že děti se v Británii ve školách gramatiku neučí. Divně jsme se na něj dívat přestali, pořád to pro nás ale bylo zcela něco jiného, než hodiny „doma“, na druhou stranu dalo nám to víc, než 4 roky na střední.