England 1 year ago – London dreams, Stonehenge and Shakespeare

London Eye

eng
England. London.
It has always been my dream place but all my plans about this city always crashed. No enough money, time or bad timing.
But year ago came to me opportunity (opportunity called school trip) and I finally visited my dream city.

cz
Anglie. Londýn.
O tomto městě jsem snila už dlouho, ale všechny moje plány vždycky krachly. Nedostatek financí, času nebo špatné načasování. Ale před rokem se mi konečně naskytla příležitost (příležitost zvaná školní výlet) a já konečně navštívila své město snů.

eng
Even if first I was sad (pissed) that we have only 1 day in London, and we came here before 7 in a morning when we didn’t have enough sleep, no food and outside was freezing, without this I would never see London waking up or colorful London Eye, Big Ben hugged with sunset or London without tourists.

cz
Zpráva, že v Londýně strávíme pouze 1 den mě naštvala a částečně mi vzala nadšení. Stejně jako fakt, že do Londýna jsme dorazili v 7 ráno po cestě v autobuse bez jídla a s pouhou hodinou spánku a venku mrzlo. Ale bez těchto „těžkostí“ bych nikdy neviděla barevně nasvícené LondonEye, východ slunce, který objímal Big Ben a celý Westminster nebo Londýn bez turistů.

London

eng
But all of those things weren’t enough for me in the moment. I was hungry, freezing and I slept for an 1 hour.
Disaster. My dream turn to disaster. But everything changed. Everything changed when I was “adopted”. Two boys from my school took me with to the Hyde park when we had free time few minutes. It was so ordinary. No shops, no food, just nicotin smell of cigarets and hungry squirrel. But in this moment I felt like I finally live, I felt like my dream come true.
And very ordinary moment became THE moment in my memories.

cz
V tu chvíli pro mě ale žádná z těch maličkostí neměla takovou cenu, jako když na ně teď vzpomínám. Měla jsem hlad, byla mi zima a spala jsem jen hodinu a to divně poskládaná na sedadle autobusu.
Katastrofa. Můj sen se proměnil v katastrofu. Vzápětí se ale všechno změnilo. Všechno se změnilo, když se mě „ujali“ dva kluci z ročníku pode mnou, kteří mě během rozchodu vzali sebou do Hyde Parku. Nic převratného, že? Hyde Park. Žádné obchody, památky, ani jídlo, jen nikotin ve vzduchu a hladové veverky, které jsme krmili. Ale když jsme tam seděli, konečně jsem si uvědomila, že to je ono. Najednou jsem cítila, jako bych si opravdu plnila svůj sen.
A z obyčejné chvíle se stal TEN moment, který je pevně zapsán v mých vzpomínkách.

thumb_img_4120_1024

eng
Second day we visited Stonehenge. Next point that was at my bucket list. But sometimes big thing turn to the smallest the same way as the smallest one turnt to the big. Stonegehge was the first one. All those legends and storie about how it was created are really interesting. It’s nice to see it, but no one needs several hours to walking around and look at it.

cz
Druhý den byla na programu návštěva Stonehenge. Další bod na mém bucket listu. Ale občas se velké věci ukáží jako zcela nedůležité a naopak maličkosti se ukáží jako jedny z největších. Stonehenge byla ta první varianta. Všechny ty mystické příběhy a legendy jak Stonehenge vlastně vzniklo jsou opravdu dech beroucí, když se nad tím člověk zamyslí. Je pěkné to vidět na vlastní oči, ale trávit tam celé dopoledne procházením si stále těch stejných míst a kamenů stále ve stejném tvaru je už zcela jiný příběh.

eng
And again, smallest thing are sometimes better than the big one. See beautiful architecture and beautiful churches is interesting if you are this kind of person. But funniest activity of the day won: feeding ducks! It can sound childish and stupid, but we we happy and we had fun, better than sitting and wasting your time while we were waiting for a bus.

And because what would be England without Shakespeare, third day was dedicated to Stratford. Or first part of this day. If you are for adrenalin adventures this vilage is not for you, but if youre for calm walk and beautiful architecture, go and visit Stratford.

cz
Musím to opakovat znovu, ale maličkosti jsou někdy lepší než něco z čeho se dělá velká věda. Procházet se a prohlížet si krásnou architekturu, staré domy, kostely a katedrály může být zajímavé, pokud jste člověk, kterého to zajímá. Ale nezábavnější aktivitu dne vyhrává: krmení kačen! Může to znít dětinsky a hloupě, ale naše utrápené výrazy to okamžitě proměnilo v úsměvy + lepší než sedět na studené zítce na parkovišti a čekat na autobus.

A protože co by byla Anglie bez Shakespeare, třetí den jsme navštívili Stratford. Nebo teda v první části dne. Pokud jste fanoušci adrenalinových dobrodružství tahle vesnička není nic pro vás, ale pokud rádi věnujete svůj čas poklidným procházkám, koukáte kolem sebe na historické budovy a užíváte si to, Stratford je přímo pro vás!

London

eng
Second part of the day was quite more “adrenalin”. We visited our school for the first time and to be honest we were nervous. As it turned out it was useless. Our group got really good teacher. He looked like typical english gentleman but talking to him was like talking to your friend. He talked with us about bussines, let us work in groups and talk to each others.
Honestly? The best english lesson. It gave me more than year at my school lessons.

cz
Druhá část dne pro nás byla trochu více „adrenalinovější“.Poprvé jsme měli jít do školy na hodiny angličtiny. Abych byla upřímná, celkem s námi cloumala nervozita. Jak se ale ukázalo, bylo to zcela zbytečné. Naše skupina dostala snad toho nejlepšího učitele. Vypadal jako typický anglický gentleman, a mluvil s námi jako s přáteli. Mluvil s námi o byznyse, nechal nás pracovat ve skupinách a mluvit mezi sebou.
Upřímně? Nejlepší hodiny angličtiny, které jsem zažila. Dalo mi to mnohem víc, než hodiny ve škole.

London

eng
You can looking forward to another article about our Englad adventure. Warwick Castle, dining room from Harry Potter films and where we were sleeping.

cz
Můžete se těšit na další článek z Anglie a tentokrát o Warwick Castle, jídelně, kde se natáčel Harry Potter a o tom, kde jsme v Anglii trávili noc.