Christmas markets in Vienna

christmas markets in Vienna

eng
Officially Christmas are over, but it’s nice to keep Christmas mood, is not it?
Honestly top of my Christmas mood was when i visited Christmas markets in Vienna. It‘ wasn’t my first time here, but again, I was amazed!
Although only thing I bought at christmas market was food, there was so many beautiful things. For example my dad bought there perfect christmas present for my mum. When I’m sayin perfect, I really mean it.

christmas markets in Vienna

cz
Vánoce jsou oficiálně u konce, ale je pěkné uchovat si vánoční náladu ne?
Upřímně, můj nejlepší vánoční zážitek byla návštěva vánočních trhů ve Vídni. Vánočně osvětlenou Vídeň jsem neviděla poprvé, ale byla jsem okouzlena, opět.
I přes to, že jediná věc, kterou jsem si na vánočních trzích koupila bylo jídlo, k vidění byla spousta krásných věcí. Můj táta například koupil mamce nádherný dárek pod stromeček! A když říkám nádherný, tak to myslím vážně!

eng
Even if I went the trip to see Vienna’s Christmas markets, I’m not the kind of person (not anymore) who needs material memories. That is why the best for me was just simply walking throught the city.
The best part came when it started getting dark. All Those lights shined brighter and brighter. And shop windovs looked even more luxurious than normal.
Maybe I’m old fashion or weird but this is Christmas for me. Beautiful city full of christmas lights and time with family.
I hope I’ll see you next year Vienna.

cz
I když cíl výletu byly vánoční trhy, nejsem (teď už ne) ten typ člověka, který potřebuje materiální vzpomínky. A přesně proto nejlepší část výletu pro mě byla procházka městem plným vánočních světýlek.
Nejlepší část přišla, když se začalo stmívat. Světelný “sníh” nad našimi hlavami zářil ještě jasněji stejně jako všechny světelné ozdoby. A výlohy obchodů? Ty vypadaly ještě více luxusněji a elegantněji než normálně.
Možná jsem staromódní nebo divná, ale tohle pro mě jsou Vánoce. Krásné město plné světel a čas strávený s rodinou.
Možná, by se Vídeň mohla stát mojí vánoční tradicí.

Míša Gřešková